Composite grabber med HDMI udgang

På lager (1-2 dages levering)
Varenummer
BR107
1.449,00 kr.

Composite grabber med HDMI output

Optag direkte fra camera, VHS-optager eller settop boks - analogt

Digitalisér dine videobånd hurtigt og nemt i god kvalitet uden brug af PC.
Leveres med alle nødvendige kabler helt klar til brug.
Optager helt uden PC direkte på USB-stick eller USB-disk. Optagelse startes og stoppes på samme knap - helt enkelt.

Electrola har mere end 10 års erfaring med at optage grabbe/optage TV.
Skulle du have spørgsmål om brug, muligheder og begrænsninger er du meget velkommen til at kontakte Erik Pedersen.   

BEMÆRK !
Omgåelse af loven omkring rettigheder er strafbart. Generelt må man gerne optage offentligt indhold til privatbrug.
Uddrag af bestemmelserne ses nedenfor:

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at
1) opføre et bygningsværk,
2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,
3) fremstille eksemplarer af edb‑programmer i digitaliseret form,
4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller
5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om
1) musikværker,
2) filmværker,
3) litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,
4) værker af brugskunst eller
5) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

Electrola kan ikke gøres ansverlig for eventueller overstrædelser

 

Specifikationer
Tekniske data

 

 Hardware USB Video recorder
 Hardware encoder (PAL/NTSC) Max. 720 x 576 px.
 Video bitrate (MP4)  4 Mbps 
 Audio bitrate 192 kbps, 48 kHz
 Filformat (USB) FAT32 
 Filstørrelse Max. 2GB
 HDMI out/passthru 1 stk.
 HDMI input 1 stk. 
 S-VHS nej
 CVBS - YPbPr input 1 stk. + 1 stk.
 Tilslutning for PC Nej
 HDCP support Ja 
 Dimension (BxHxD) 13 x 8 x 2,5 cm