Analog videograbber med egen skærm og lyd

På lager (1-2 dages levering)
Varenummer
Video2Digital
1.399,00 kr.

Composite og S-VHS grabber med skærm og HDMI output

Optag direkte fra camera, VHS/S-VHS optager eller settop boks - analogt

Digitalisér dine videobånd hurtigt og nemt helt uden brug af PC i god kvalitet. Tilslut din S-VHS eller VHS optager direkte til grabberen med de medfølgende kabler og du er i gang. Optagelser forretages meget nemt med et tryk på en enkelt knap og digitaliseringen er igang. Optagelse startes og stoppes enkelt på samme knap.

Optagelserne lagres på USB-stick og kan overføres til PC eller MAC. Dette giver mulighedfor at se, redigere og gemme dine gamle optagelser for eftertiden. Enheden har indbygget skærm og egne højttalere som betyder, som betyder total frihed for brug af PC og TV´et i stuen.
Leveres med alle nødvendige kabler (CVBS) og strømforsyning helt klar til brug.

Electrola har mere end 10 års erfaring med at optage grabbe/optage TV.
Skulle du have spørgsmål om brug, muligheder og begrænsninger er du meget velkommen til at kontakte Erik Pedersen.   

BEMÆRK !
Omgåelse af loven omkring rettigheder er strafbart. Generelt må man gerne optage offentligt indhold til privatbrug.
Uddrag af bestemmelserne ses nedenfor:

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at
1) opføre et bygningsværk,
2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,
3) fremstille eksemplarer af edb‑programmer i digitaliseret form,
4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller
5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om
1) musikværker,
2) filmværker,
3) litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,
4) værker af brugskunst eller
5) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

Electrola kan ikke gøres ansverlig for eventueller overstrædelser

Specifikationer
Tekniske data

 

 Hardware Video2Digital 2.0
 Hardware encoder (PAL/NTSC) Max. 720 x 576i50
 Video bitrate optageformat 4 Mbps MP4
 Audio bitrate 192 kbps, 48 kHz
 Filformat (USB) max 4GB FAT32 og NTFS
 Indbygget skærm med lyd 3,5" farveskærm
 Auto stop (i minutter) 60 - 90 - 120 - 150 
 HDMI output 1280 x 720p60 1 stk.
 S-VHS tilslutning Ja
 Indbrænding af dato og tid Ja - valgfri
 Snapshot - jpg billede Ja
 HDCP support Nej
 Dimension (BxHxD) 16 x 7 x 2,5 cm